Przydatne linki

» MEN
» CKE
» OKE
» KO

Szukaj na stronie
Osoby online
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Statystyka odwiedzin
Dzisiaj127
Wczoraj214
Tydzień729
Miesiąc2404
Wszystkie122871
Translate
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ZASADY REKRUTACJI

REKRUTACJA DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

DLA MŁODZIEŻY W MIELCU

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • ukończona 3 klasa gimnazjum w 2012 r.
 • wysoka punktacja z egzaminu gimnazjalnego i wysokie oceny na świadectwie końcowym,
 • nieukończony 17 rok życia,
 • ocena z zachowania w trzeciej klasie gimnazjum min. poprawne
 • uzyskanie min. 100 pkt. w postępowaniu rekrutacyjnym (o kolejności na liście przyjęć decyduje liczba punktów)
 • podpisanie przez rodziców umowy o kształceniu
 • opłata wpisowego.


DOKUMENTY

 • podanie do szkoły (na formularzu NLO) - pobierz
 • wykaz ocen z pierwszego półrocza 3 klasy gimnazjum (wraz z podaniem do szkoły)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (dołączone w wyznaczonym terminie),
 • zaświadczenie z OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dołączone w wyznaczonym terminie),
 • kopia aktu urodzenia,
 • karta zdrowia i karta szczepień (po przyjęciu do szkoły),
 • 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie).


WAŻNE TERMINY

Lp.

Termin

Zadanie

1.

do 25.05.2012 r.

Składanie podań (osobiście w sekretariacie szkoły

2.

28.05 - 22.06.2012 r.

Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami i z rodzicami

3.

30.06.2012 r., do godz. 15.00

Składanie pozostałych dokumentów (wymagane oryginały dokumentów)

4.

02.07.2012 r., godz. 10.00

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły

5.

03.07.2012 r., godz. 18.00

Spotkanie z rodzicami i zawarcie umów o kształcenie

6.

do 06.07.2012 r., do godz. 16.00

Wpłata opłaty wpisowej

7.

09.07 - 13.07.2012 r. do godz. 16.00

Dodatkowa rekrutacja do szkoły (w przypadku wolnych miejsc)

8.

17.07.2012 r., godz. 12.00

Ogłoszenie przez Dyrektora ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły

9.

30.08.2012 r., godz., 9.00 - 14.00

Zajęcia integracyjne w szkole

10.

31.08.2012 r., godz. 9.00 - 14.00

· Testy kwalifikacyjne z wybranych języków obcych celem ustalenia przynależności do grupy językowej

· Zajęcia integracyjne w szkole


OPŁATY

 • Wpisowe - jednorazowo 450,00 zł (do 06.07.2012 r.)
 • Czesne:

wariant I (10 rat): 10 miesięcy nauki x 380,00 zł

wariant II (12 rat): 11 rat x 320,00 zł

1 rata x 280,00 zł

W ramach wpisowego:

- spotkanie integracyjne (2 dni)

- wyprawka ucznia (strój szkolny, strój sportowy)

- komplet materiałów o szkole

- indywidualne spotkanie ucznia i rodziców z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Bliższych informacji udziela sekretariat

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Mielcu

ul. Biernackiego 6

39 - 300 Mielec

tel./fax. 17 583 54 11 


REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2012/2013

DO NIEPUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA MŁODZIEŻY W MIELCU

W rekrutacji pod uwagę brane będą oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez ucznia obowiązkowych zajęć edukacyjnych deklarowanych na poziomie rozszerzonym przedmiotów, wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także inne osiągnięcia ucznia.

Ustalam następujący sposób przeliczania na punkty ocen uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, ocen uzyskanych na świadectwie końcowym w gimnazjum, a także punktowania innych osiągnięć kandydatów podczas rekrutacji.

1. Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt.

Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób:

1% = 1punkt

Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres

i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.

Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.

Np., wynik egzaminu 386 pkt.%

liczba punktów za wynik egzaminu 386:5=77,2~77 pkt.

2. za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 80 pkt.

a) celujący 20 punktów,

b) bardzo dobry 16 punktów,

c) dobry 12 punktów,

d) dostateczny 8 punktów.

3. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum - 20 pkt.

a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, z oceną z zachowania wzorową - 6 pkt.

b) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, z oceną z zachowania bardzo dobry - 5 pkt.

c) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - 5 pkt.

- za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty - 8 pkt.

d) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów),

- I miejsce (tytuł laureata) - 3 pkt.

- II miejsce (tytuł finalisty) - 2 pkt.

- III miejsce (wyróżnienie) - 1 pkt.

e) za aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego

- wolontariat lub praca w środowisku szkolnym - do 3 pkt.

4. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

Dyrektor Szkoły:

mgr inż. Janusz KotarbaBliższych informacji udziela sekretariat

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Mielcu

ul. Biernackiego 6

39 - 300 Mielec

tel./fax. 17 583 54 11

Kontakt

39-300 Mielec
ul. Biernackiego 6
tel.fax (0-17) 583-54-11
tel. kom. 512171141
sekretariat@msb.mielec.pl
www.msb.mielec.pl

solidnafirma2011

Ankieta
Co skłoniło Pana/Panią do wyboru naszej szkoły?
 
Kalendarium
Dzisiaj jest: Czwartek
21 Sierpnia 2014
Imieniny obchodzą
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Bernard,
Emilian, Filipina, Franciszek, Joanna,
Kazimiera, Męcimir

Do końca roku zostało 133 dni.
Zodiak: Lew
Wschód słońca: 04:37
Zachód słońca: 18:38
Cytat dnia
Optymizm jest potrzebny, pesymizm - twórczy.
GodzinaROZPOCZYNAMY NABÓR LETNI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ SZKOŁY POLICEALNEJ. kliknij