Aktualności

 

EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY
Przypominamy, że egzamin maturalny poprawkowy z matematyki odbędzie się
w siedzibie szkoły w dniu 26 sierpnia 2014 r. /wtorek/o godz. 9.00
Na egzamin należy przybyć z ważnym dokumentem tożsamości, kodami kreskowymi i przyborami do pisania. www.oke.krakow.pl/inf.                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAŻNE ! SESJA DODATKOWA I POPRAWKOWA
Informujemy słuchaczy Szkoły Policealnej i Liceum Ogólnokształcącego,
że egzaminy dodatkowe i poprawkowe odbędą się w dniach 21 – 29.08.2014 r.
Zainteresowani słuchacze informują się o terminie wyznaczonych egzaminów telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły do 14.08.2014 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
HARMONOGRAMY ZAJEĆ
Harmonogramy zajęć na rok szkolny 2014/2015 zostaną zamieszczone na stronie internetowej do 05.09.2014 r.
Przypominamy, że pierwszy zjazd w roku szkolnym 2014/2015 dla słuchaczy kontynuujących naukę odbędzie się w terminie 13 – 14.09.2014 r.